Правовое образование общества — показатель его развития

23 октября 2017, 9:40

Читают: 0 Комментариев: 0 Рейтинг:  
 

Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Николаевской области совместно с Вознесенским местным центром по оказанию БВП, Первым и Вторым местными центрами по предоставлению БВПП проведут «круглый стол» на тему: «Как органы местного самоуправления и государство могут ответить на правовые потребности общин?»

Мета заходу —  поширення позитивного досвіду взаємодії центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у розробленні, прийнятті та реалізації місцевих програм надання безоплатної правової допомоги, пошуку дієвих механізмів вирішення проблемних питань.

На заході відбудеться презентація методичних рекомендацій з розроблення та виконання програми надання БПД, буде представлено досвід взаємодії системи безоплатної правової допомоги та органів місцевого самоврядування, механізми й практики роботи з радами та багато іншого.

Сьогодні найпоширенішим легальним шляхом розв’язання правових проблем у громаді є особисте звернення до організації-провайдера правової допомоги. Потенційних отримувачів безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є близько 8 мільйонів, для отримання ж правової інформації та консультацій до постійного офісу місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги може звернутися кожен мешканець нашої держави. Система надання безоплатної правової допомоги (далі — БПД) протя­гом усього часу свого існування більшою мірою була орієнтована на надання саме безоплатної вторинної правової допомоги. З відкриттям бюро правової допомоги у вересні 2016 року на місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги покладені також функції правопросвітництва у громадах, а також надання консультацій та правової інформації. Окрім системи надання БПД, люди також можуть звернутися до органів місцевого самовря­дування, на які також покладена державою функція надання правової допомоги. Проте органи місцевого самоврядування, відіграючи ключову роль у процесі децентралізації, зазвичай перевантажені запитами від громади щодо розв’язання широкого спектру місцевих проблем і, як наслідок, не мають можливості приділяти достатню увагу питанням надання правової допомоги. Також задля розв’язання проблеми можна звернутися до громадських органі­зацій, які надають правову допомогу, однак часто фахівці громадських організацій мають вузьку спеціалізацію і працюють лише з певною групою клієнтів зі схожими потребами. Слід зазначити, що не в усіх регіонах країни є провайдери правової допомоги з громадського сектору, особливо це стосується невеликих населених пунктів, сіл та селищ міського типу.

Організації-провайдери правової допомоги як із громадського, так і з державного секторів можуть діагностувати появу правової проблеми, яка набуває актуальності в громаді, аналізуючи звернення громадян. Адже в кожній громаді періодично виникають правові проблеми, які найефективніше можуть бути розв’язані лише з використанням системного підходу. Водночас у кожній громаді є як ресурси для розв’язання цих проблем, так і потужні та дієві інструменти активізації цих ресурсів — використання цільових програм надання безоплатної правової допомоги або правової освіти населення за актуальними у громаді питаннями. Реалізація таких програм, окрім безпосереднього і точкового розв’язання проблем громади, може допомогти місцевій владі зняти із себе значну частину навантаження у вигляді звернень та скарг громадян, делегувати частину своїх повноважень у сфері надання правової допомоги іншим провайдерам такої допомоги, а також усунути супутні проблеми комунікації з громадою.

Місце проведення: м. Миколаїв, вул. Інженерна,1

Дата та час початку: 24 жовтня 2017 року об 10.00

Контактна особа: Олена Постарніченко тел. 067 12 68 384

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області


Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *